Hakan Toksoy
Daire Başkanı
hakantoksoy@gumushane.edu.tr 1121