Misyonumuz

Üniversitemize bağlı birimlerin hizmet ve faaliyetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi ihtiyaçların ödenekler dahilinde en kısa zamanda kaliteli ve en uygun fiyata satın alınması, depolanması ve dağıtılmasıdır.

Vizyonumuz

Teknolojik imkanlarla donatılmış, bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, üretken ve yenilikçi personeli ile mevcut kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek örnek bir başkanlık olmaktır.

Gümüşhane Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı uzman, yaratıcı, yenilikçi, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden personeliyle, temin ettiği kaynakları ihtiyacına göre yerinde her zaman kamunun ve Kurumun menfaatini ön planda tutarak, gerekse idari işlemlerdeki kayıtlardan her zaman hesap vermeyi, sorumluluğu, gerçekliği, katılımcılığı, adil ve ilkeli olmayı vereceği hizmeti ile Üniversitemizde örnek bir Başkanlık olması , Hizmet ve Faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, araç ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanımasını sağlamak.