-Yasalara Uygunluk

Yapılan her türlü iş ve işlemlerimizin yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi.

-Güvenilirlik

Yapılan her türlü iş ve işlemlerimizde gerek Üniversitemiz birimleri gerekse mal ve hizmet sağlayıcılar tarafından güvenilir bir birim olarak tanınmak.

-Kaynakları etkin ve verimli kullanmak

Personel, ödenek, zaman ve malzeme gibi kaynakların kıt oluşunun bilinciyle mevcut kaynakları etkin ve en verimli şekilde kullanarak en yüksek verimin alınmasını sağlamak.

-Şeffaflık

Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmede şeffaf hareket edilmesi ( ihalelerimize ilişkin bilgilerin Başkanlığımızın Web sayfasında yayınlanması )

-Hesap verilebilirlik

Yapılan ya da yapılmayan her türlü iş ve işlemlerimizin hesap vermeye hazır bir şekilde iç ve dış denetime açık olduğu bilinciyle harket edilmesi.

-İşbirliği ve dayanışma

Üniversitemizin her birimiyle ve diğer kamu kurumlarıyla işbirliği ve dayanışma içerisinde olmak.

-Yenilikçilik

İnsan haklarına saygılı,yenilikleri ve değişimleri günü gününe takip etmek ve eş zamanlı olarak uyum sağlamak.