Üniversitemiz temizlik hizmetleri 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde hükümleri kapsamında yerine getirilmektedir.

96 adet temizlik personeli ile hizmet, sözleşme hükümleri doğrultusunda, 4857 sayılı İş Kanununa uygun bir şekilde Üniversitemiz ilgili Birimlerinin sorumluluğunda ifa edilmektedir.


 

TEMİZLİK PERSONELİ DAĞILIMI

MERKEZ KAMPÜS : 73

İLÇELER

KELKİT    : 13  KÜRTÜN : 3  KÖSE     : 3  TORUL    : 2  ŞİRAN     : 2


 

TEMİZLİK PERSONELİ GÖREV TALİMATI.docx