Üniversitemiz bünyesinde sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan temizlik ve özel güvenlik personelinin hak edişlerinin gerçekleştirilmesi adına Üniversitemiz birimlerinden gelen tüm puantaj kayıtlarının tutulması, maaşlarının yapılması, ilgili personelin izin, talep vb. dilekçelerinin kayıt altına alınması ve ilgili birime yönlendirilmesi işlerinden sorumludur.