Üniversitemizde her türlü koruyucu ve kurtarıcı tedbirlerin, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerinin planlanmasını ve yürütülmesini, yangından korunma ve önleme tedbirlerinin alınmasını, görevli personelin eğitimi, denetlenmesi ve koordinasyonunun sağlanmasını kapsayan Sivil Savunma Hizmetleri, 7126 sayılı Kanun ile bu kanuna dayalı olarak çıkarılan tüzük, yönetmelikler ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna göre yürütülmektedir.

Sivil Savunma Kanunu

Binaların Yangindan Korunması Hakkında Yönetmelik

Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları

Daireler ve Müesseler için Sivil Savunma İşleri Kılavuzu

 

İlk Yardım Eğitimi

Yangına Müdahale Eğitimi

Yangın Söndürme Tatbikatı