Üniversitemiz koruma ve güvenlik hizmetleri 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde hükümleri kapsamında yerine getirilmektedir.

111 adet güvenlik personeli (4 Vardiya Amiri, 107 güvenlik personeli ) ile hizmet, sözleşme hükümleri doğrultusunda, 4857 sayılı İş Kanunu ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanununa uygun bir şekilde ifa edilmektedir.


 

ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ DAĞILIMI

MERKEZ KAMPÜS : 63

İLÇELER

KELKİT : 16

KÜRTÜN : 8

KÖSE: 8

TORUL: 8

ŞİRAN: 8


 

GÜ GÜVENLİK PERSONELİ GÖREV TALİMATI.docx