ELEKTRİK ENERJİSİ MAL ALIMI MUAYENE KABUL TUTANAĞI.docx