KAMU KONUTLARINA İLİŞKİN DUYURU

Üniversitemize ait kamu konutlarının dağıtım usul ve esaslarını belirleyen Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesi Üniversitemiz Senatosunun 06.06.2017 Tarih ve 180 Sayılı Kararı doğrultusunda değiştirilmiş olup, Üniversitemiz kamu konutlarından sıra tahsisli olarak faydalanmak isteyen İdari Personel ve Diğer Öğretim Elemanları (Okutman, Öğretim Görevlisi ve Öğretim Yardımcıları) 01/08/2017 tarihi mesai bitimine kadar bağlı bulunduğu birim üzerinden İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına konut taleplerine ilişkin başvuruda bulunabilir.

Not: Sıra tahsis değerlendirmeleri, Kamu Konutları Yönetmeliğinin 14. Maddesinde esaslara göre yapılacak olup, bir sonraki puanlama 2018 yılı Ocak ayı içerisinde yapılacaktır.